Chính sách bảo mật

"Website Cửa hàng đồ điện Đức Hoàn - Bản Mai" là trang web kinh doanh đồ điện trực tuyến. Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây để biết thêm chi tiết:

Thu thập thông tin cá nhân của bạnBảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm phục vụ các mục đích của Cửa hàng đồ điện Đức Hoàn - Bản Mai bao gồm việc liên lạc với bạn. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ một số trường hợp dưới đây:
 

Bằng việc sử dụng các trang web/tài khoản của Cửa hàng đồ điện Đức Hoàn - Bản Mai và/hoặc gửi hồ sơ trực tuyến đến Cửa hàng đồ điện Đức Hoàn - Bản Mai, người sử dụng đã đọc, hiểu và chấp thuận với các quy định được đưa ra trong Chính sách bảo mật này và những sửa đổi/điều chỉnh nếu có./.