Tủ Rack

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Tủ Rack 32U - D600
- Kích thước: H1600*W610*D600 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép l..
Tủ Rack 32U - D800
- Kích thước: H1600*W610*D800 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép l..
Tủ Rack 36U - D1000
- Kích thước: H1830*W610*D1000 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép ..
Tủ Rack 36U - D600
- Kích thước: H1830*W610*D600 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép l..
Tủ Rack 36U - D800
- Kích thước: H1830*W610*D800 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép l..
Tủ Rack 42U - D1000
- Kích thước: H2100*W610*D1000 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép ..
Tủ Rack 42U - D600
- Kích thước: H2100*W610*D600 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép l..
Tủ Rack 42U - D800
- Kích thước: H2100*W610*D800 - Có khả năng tháo rời hoặc lắp ráp hoàn chỉnh - Cho phép l..
Tủ Rack 6U - D400
- Kích thước: H320 *W550 *D400 - Tủ mạng được thiết kế theo kết cấu hàn liền dạng treo tường ..
© 2012 Cửa hàng đồ điện Đức Hoàn - Bản Mai
Số 7 Hàng Cháo - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 043 8230220 - 043 7341079