Máy kiểm tra

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Máy kiểm tra đường dây mạng LCD
Máy kiểm tra đường dây mạng LCD ..
Test Mạng - Cable Tester
Test Mạng - Cable Tester ..
Test mạng 2 chức năng: RJ45 - USB
Test mạng 2 chức năng: RJ45 - USB ..
Test mạng 3 chức năng: RJ45 - RJ11 - BNC
Test mạng 3 chức năng: RJ45 - RJ11 - BNC ..
Test mạng 4 chức năng - RJ45 - RJ11 - USB - BNC
Kiểm tra đứt, nối, bước xoắn.Đặc biệt kiểm tra được dây có cổng USB. Đối với các loại dây RJ4..
© 2012 Cửa hàng đồ điện Đức Hoàn - Bản Mai
Số 7 Hàng Cháo - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 043 8230220 - 043 7341079